fbpx

Privacybeleid

Disclaimer
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE
OM Tuning. handelend onder de naam Omtuning.nl, hierna te noemen
Omtuning.nl, beheert deze website. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door
voor u deze website gebruikt. Door uw gebruik van deze website gaat u akkoord met
de volgende voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden,
verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE
1. Nauwkeurigheid van gegevens
Het materiaal op deze website is samengesteld en geleverd door OMChiptuning.nl en
uitsluitend bedoeld ter informatie. We trachten te waarborgen dat de informatie op
deze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de
informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We
geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit
van enige informatie van deze website. Producten op deze website kunnen
bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken. Wij
mogen de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment
(laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en zijn
nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
2. Gebruik van deze website
Het ontwerp van de website en alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander
materiaal dat wordt weergegeven op de website of kan worden gedownload van de
website zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere
intellectuele eigendomsrechten en mogen uitsluitend worden gebruikt zoals
beschreven in deze voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming.
Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op
het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo’s
weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming of die van de
derde partij eigenaar. Het is u niet toegestaan de informatie of het materiaal op deze
website op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren, verspreiden of op enige
andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.
Ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of dergelijk materiaal kan in strijd
zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, publicatierecht, privacyrecht of andere
eigendomsrechten en voorschriften. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit
de webpagina verzendt. U zal OMChiptuning.nl, diens werknemers,
vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en
vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn
ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw ongeautoriseerd gebruik van de
webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van
derden.
3. Links naar deze website
Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze
website te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op
deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te
tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane
links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Links naar derde partijen
Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of
aan ons gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen
worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak
aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Noch wij, noch
aan ons gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud
of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website.
Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen geven garanties met betrekking tot
enige andere website of enige informatie, inhoud of materiaal op of toegankelijk
vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke
websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar
deze website, doet u dit geheel op eigen risico.
5. Beperking van de aansprakelijkheid
Omtuning.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden
toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van
deze webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. Herziening van deze voorwaarden
Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door ze op deze website te
actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele
wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u. Wettelijke
kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze website kunnen
derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden.

nl_NLDutch